Anledningar till att göra en hälsokontroll

Att göra en hälsokontroll är en mänsklig rättighet och kan avgöra hur hälsosamt ditt liv kommer att bli i framtiden. Att strunta i en hälsokoll är att göra dig själv en otjänst. En rädsla för att hitta något fel kan ta över men att inte hitta något fel kan vara mer värt.

Att göra en hälsokontroll handlar inte om att ta reda på vad som är fel på dig, en årlig hälsokontroll är egentligen ett måste, det händer trots allt väldigt mycket på ett år. På en hälsokontroll kan man också få reda på vad som kan bli fel om man inte ändrar matvanor och livsstil. En arbetande människa utsätter sig dagligen för olika typer av belastningar. Om det är ett sittande jobb som inte har några direkta fysiska aktiviteter så kan det vara brist på fysisk belastning och sjukdomar som musarm, övervikt och ryggproblem är vanligt. Om man däremot jobbar inom industrin och ofta är fysiskt belastad är förslitningsskador och felbelastningar väldigt vanliga.

blodprov blodvärdeNär det gäller provtagning på en hälsokoll så kollas dessa prover på en årlig hälsokontroll:

• Blodvärden, ett flertal tester tas i samband med detta och kan visa om exempelvis en inflammation finns i kroppen
Blodsocker, tecken på diabetes
• Lever, genom att kontrollera levern kan man upptäcka till exempel gulsot och andra leversjukdomar
• Salthalter, brister på salter kan tyda på obalans i vätskor
• Njurfunktioner, visar tecken på njursjukdomar
• Hjärta och kärl, risker för hjärtkärlsjukdomar och andra oregelbundenheter
• Sköldkörtel, en nedsatt sköldkörtel kan medföra många olika problem och symptom
• Prostata, tas på män för att upptäcka cancer
• Urinprover, tas för flera olika sjukdomar som syns på urin, exempelvis njursjukdomar
• Lyssna på lungor, för att upptäcka astma och andra lungsjukdomar

Gå på hälsokontroll via din arbetsplats

Alla bör ha rätt till att få gå på hälsokontroll via sitt företag och det finns flertalet kliniker som utför dessa grundliga undersökningar. Att göra en hälsokontroll i Göteborgstrakten skall inte skilja sig från en någon annanstans till exempel, men det är ändå bra att känna sig trygg med den klinik man väljer. Därför kan man ta kontakt med kontakt med dem först.

Post Navigation